Copyright

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van Mr.Demo. (Demolitionary)

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Mr.Demo.  De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf Contact met ons op te nemen en onze goedkeuring af te wachten. Totdat u onze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Ook wij verdedigen ons auteursrecht.  Overneming van teksten, beeldmaterieel of het ontwerp van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming resulteert in juridische actie.


 
 
 
E-mailen