Disclaimer

In deze disclaimer willen wij u er op attent maken dat wij er alles aan doen om deze website goed te laten functioneren. Wij doen ons uiterste best om de website te voorzien van informatie die voor onze bezoekers relevant en actueel is. Bovendien doen wij ons uiterste best om deze website zoveel mogelijk 'uptime' te geven. Dit betekent dat de website zoveel mogelijk live behoort te staan, zodat u op uw gemak alles kan lezen. Helaas gat er wel eens iets mis.


Werking website en software

Voor het functioneren van deze website is MrDemo.nl  deels afhankelijk van derden.  Zo  Wordt er gebruik gemaakt van het platform Strato dat door derden wordt beheerd.  MrDemo.nl wordt verzorgd door een provider. Een provider zorgt ervoor dat de website 'aangesloten is op het internet' en toegankelijk kan zijn voor onze bezoekers.


Copyright
De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van Mr.Demo. (Demolitionary)


Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Mr.Demo.  De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf Contact met ons op te nemen en onze goedkeuring af te wachten. Totdat u onze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Ook wij verdedigen ons auteursrecht.  Overneming van teksten, beeldmaterieel of het ontwerp van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming resulteert in juridische actie.


 

 

 


 


 


 


 

 

 
E-mailen